Toon filters

Vrijdag 24 januari 2020

Alle publicaties op vrijdag 24 januari 2020 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 3 publicaties

 1. Interne regelingen

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 januari 2020, kenmerk 200629-OBP, houdende de aanwijzing van mevrouw J.A.A.M. van Diemen-Steenvoorde tot inspecteur-generaal van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-01-2020 Staatscourant 2020, 4151 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Besluiten van algemene strekking

  Besluit Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 22 januari 2020, kenmerk 2020-2443971/IT2030525, houdende het verlenen van toestemming voor het afleveren van een geneesmiddel zonder handelsvergunning in Nederland vanwege een tekort van Famotidine Aurobindo 20 mg, filmomhulde tabletten RVG 25358=24532, Famotidine Aurobindo 40 mg, filmomhulde tabletten RVG 25359=24533, Famotidine CF 20 mg, filmomhulde tabletten RVG 24532 en Famotidine CF 40 mg, filmomhulde tabletten RVG 24533

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-01-2020 Staatscourant 2020, 5508 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Adviezen Raad van State

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels over de reikwijdte van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de inperking van de verplichting tot het instellen van een cliëntenraad (Besluit Wmcz 2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-01-2020 Staatscourant 2020, 4293 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport