Toon filters

Maandag 13 juli 2020

Alle publicaties op maandag 13 juli 2020 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 9 publicaties

 1. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 juli 2020, kenmerk 1704964-206906, houdende wijziging van de Regeling langdurige zorg in verband met het vaststellen van bedragen voor het pgb in verband met de GGZ-zorgprofielen wonen en enkele andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Staatscourant 2020, 36950 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Overig

  Mededeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdende een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Staatscourant 2020, 36877 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Overig

  Mededeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdende een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Staatscourant 2020, 36878 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Overig

  Mededeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdende een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Staatscourant 2020, 36879 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 17 juni 2020, kenmerk MEVA/BER-1698570, tot aanmerking van de titel verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg als algemeen erkende specialistentitel en tot instemming met enkele regelingen van het College Specialismen Verpleegkunde en tot intrekking van het Besluit van 27 januari 2009, met kenmerk MEVA/BO-2907457, van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor zover daar een aantal specialistentitels als wettelijk erkend is aangemerkt en de daaraan ten grondslag liggende regeling komt te vervallen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Staatscourant 2020, 37025 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 3 juli 2020, kenmerk 2020-2509917/IT2028162, houdende de verlenging van het verlenen van toestemming voor het afleveren van een geneesmiddel zonder handelsvergunning in Nederland vanwege een tekort van Glucobay, 50 mg, tabletten (RVG 12604)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Staatscourant 2020, 36876 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 10 juli 2020, kenmerk 2020-2510955/IT2027462, houdende de verlenging van het verlenen van toestemming voor het afleveren van een geneesmiddel zonder handelsvergunning in Nederland vanwege een tekort van Labetalol HCl Mylan 400 mg tabletten (RVG 24105=11108) en Labetalol HCl Teva 400 mg omhulde tabletten (RVG 13951)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Staatscourant 2020, 38189 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Besluiten van algemene strekking

  Besluit Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 3 juli 2020, kenmerk 2020-2510328/IT2036075, houdende het verlenen van toestemming voor het afleveren van een geneesmiddel zonder handelsvergunning in Nederland vanwege een tekort van Fluoxetine CF 20, dispergeerbare tabletten 20 mg (RVG 24609) en Prozac 20 mg dispergeerbare tabletten (RVG 19429)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Staatscourant 2020, 36875 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Adviezen Raad van State

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Staatscourant 2020, 36806 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport