Toon filters

Dinsdag 7 juli 2020

Alle publicaties op dinsdag 7 juli 2020 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 2 publicaties

 1. Adviezen Raad van State

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2021)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-07-2020 Staatscourant 2020, 35592 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Adviezen Raad van State

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding teneinde het mogelijk te maken inzetbaarheidskosten op de transitievergoeding in mindering te brengen indien verworven kennis en vaardigheden zijn aangewend om een andere functie bij de werkgever uit te oefenen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-07-2020 Staatscourant 2020, 35574 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid