Toon filters

Woensdag 22 januari 2020

Alle publicaties op woensdag 22 januari 2020 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 1 publicatie

  1. Adviezen Raad van State

    Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen en andere onderwijswetten teneinde meer differentiatie mogelijk te maken in referentieniveaus en daarmee in examens taal en rekenen in het voortgezet onderwijs en in het beroepsonderwijs (differentiatie taal- en rekenniveaus vo en mbo)

    Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
    22-01-2020 Staatscourant 2020, 3901 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap