Toon filters

Maandag 13 juli 2020

Alle publicaties op maandag 13 juli 2020 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 2 publicaties

 1. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister voor Medische Zorg van 8 juli 2020, nr. WJZ/ 20169376, tot wijziging van de Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek in verband met de vaststelling van de subsidieplafonds voor instituutssubsidie, programmasubsidie en infrastructuursubsidie voor het boekjaar 2021, wijziging van subsidieplafonds voor het boekjaar 2020 en het doorvoeren van een aantal technische aanpassingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Staatscourant 2020, 37377 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 2. Benoemingen en ontslagen

  Besluit van 9 juli 2020, nr. 2020001376 houdende wijziging van het Besluit benoeming en vergoeding Adviescollege Veiligheid Groningen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2020 Staatscourant 2020, 37078 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat