Toon filters

Woensdag 23 september 2020

Alle publicaties op woensdag 23 september 2020 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 5 publicaties

 1. AMvB

  Besluit van 10 september 2020 tot wijziging van het Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming in verband met de invoering van een elektronisch vervangend briefstembewijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-09-2020 Staatsblad 2020, 345 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Wet

  Wet van 8 juli 2020 tot wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-09-2020 Staatsblad 2020, 344 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Wet

  Wet van 8 juli 2020 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-09-2020 Staatsblad 2020, 343 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 4. Wet

  Wet van 8 juli 2020 tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-09-2020 Staatsblad 2020, 342 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 5. Wet

  Wet van 9 september 2020 tot wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met het creëren van een bevoegdheid voor Onze Minister om een voorgedragen kwaliteitsstandaard vanwege financiële gevolgen niet in het openbaar register op te nemen (financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-09-2020 Staatsblad 2020, 346 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport