Toon filters

Donderdag 21 maart 2019

Alle publicaties op donderdag 21 maart 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 41 publicaties

 1. Beschikkingen | afhandeling

  Bekendmaking beoordeling van de melding aan de Hermesweg 10 in Baarn

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Provinciaal blad 2019, 2087 Utrecht
 2. Beschikkingen | afhandeling

  Beschikking Wet Natuurbescherming, heel Provincie Zuid-Holland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Provinciaal blad 2019, 2121 Zuid-Holland
 3. Overige besluiten van algemene strekking

  Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 maart 2019, nr. 13, tot vaststelling van het subsidieplafond op grond van de Uitvoeringsregeling eenmalige bijdrage verduurzaming culturele instellingen Noord-Holland 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Provinciaal blad 2019, 2105 Noord-Holland
 4. Overige besluiten van algemene strekking

  Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 maart 2019, nr. 13, tot vaststelling van het subsidieplafond voor 2019 op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie bovenlokale culturele evenementen Noord-Holland 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Provinciaal blad 2019, 2108 Noord-Holland
 5. Overige besluiten van algemene strekking

  Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 11-02-2019, nummer 81E50032, tot het verlenen van subsidie voor het project HollandCity marketingcommunicatie kastelenlijn 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Provinciaal blad 2019, 2093 Utrecht
 6. Overige besluiten van algemene strekking

  Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 21-02-2019, nummer 81E5C578, tot het verlenen van subsidie voor het project Romeinse Limes Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Provinciaal blad 2019, 2100 Utrecht
 7. Overige besluiten van algemene strekking

  Gedragscode integriteit commissaris van de Koning en gedeputeerden provincie Drenthe 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Provinciaal blad 2019, 2118 Drenthe
 8. Verordeningen

  Gemeenschappelijke regeling Prolander

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Provinciaal blad 2019, 2124 Drenthe
 9. Overige besluiten van algemene strekking

  Katan Vuurwerk te Huissen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Provinciaal blad 2019, 2112 Gelderland
 10. Overige overheidsinformatie

  Kennisgeving beschikking Akzo Nobel Chemicals B.V.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Provinciaal blad 2019, 2107 Zuid-Holland