Toon filters

Woensdag 20 maart 2019

Alle publicaties op woensdag 20 maart 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 27 publicaties

 1. Beschikkingen | aanvraag

  Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een schuurkas, Hearewei 9, Pietersbierum

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Gemeenteblad 2019, 66323 Waadhoeke
 2. Beschikkingen | aanvraag

  Aanvraag omgevingsvergunning, dempen van watergangen en graven van nieuwe bermsloten ten behoeve van het verbreden van wegen, Kapellewei, Tzummarum en Ottemaleane, Sexbierum

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Gemeenteblad 2019, 66309 Waadhoeke
 3. Beschikkingen | aanvraag

  Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van de hekwerk, Hegedyk 42, Marsum

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Gemeenteblad 2019, 66339 Waadhoeke
 4. Beschikkingen | aanvraag

  Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel, Kersehôf 12, Berltsum

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Gemeenteblad 2019, 66352 Waadhoeke
 5. Beschikkingen | aanvraag

  Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel, Kersehôf 14, Berltsum

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Gemeenteblad 2019, 66356 Waadhoeke
 6. Beschikkingen | aanvraag

  Aanvraag omgevingsvergunning, terugsnoeien van een zieke boom, Skoallestrjitte 1, Marsum

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Gemeenteblad 2019, 66330 Waadhoeke
 7. Beschikkingen | aanvraag

  Aanvraag omgevingsvergunning, veranderen en vergroten van de woning, Headyk 37, Dronryp

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Gemeenteblad 2019, 66334 Waadhoeke
 8. Beschikkingen | aanvraag

  Aanvraag omgevingsvergunning, veranderen van de gevel van de garage, kort-Morn 5, Nij Altoenae

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Gemeenteblad 2019, 66318 Waadhoeke
 9. Beschikkingen | aanvraag

  Aanvraag omgevingsvergunning, verplaatsen van een tijdelijke opslagloods, De Wissel 15, St.-Annaparochie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Gemeenteblad 2019, 66348 Waadhoeke
 10. Beschikkingen | afhandeling

  Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), kappen van een boom, Tsjerkebuorren 20, Winsum

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Gemeenteblad 2019, 66443 Waadhoeke