Toon filters

Maandag 10 augustus 2020

Alle publicaties op maandag 10 augustus 2020 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 35 publicaties

 1. Beschikkingen | afhandeling

  Watervergunning van waterschap Brabantse Delta voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Westelijke Havendijk te Roosendaal.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-08-2020 Waterschapsblad 2020, 9002 Waterschap Brabantse Delta
 2. Beschikkingen | afhandeling

  Watervergunning van waterschap Brabantse Delta voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ter hoogte van Koningin Emmalaan 33 te Breda.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-08-2020 Waterschapsblad 2020, 8988 Waterschap Brabantse Delta
 3. Beschikkingen | aanvraag

  Waterschap Rivierenland - watervergunning voor het uitbreiden van de woning Koningsstraat 3a te Opheusden ter hoogte van dijkpaal RB030

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-08-2020 Waterschapsblad 2020, 8992 Waterschap Rivierenland
 4. Beschikkingen | afhandeling

  Vriezenveen, onttrekken en lozen van grondwater voor verbouwing rioolwaterzuiveringsinstallatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-08-2020 Waterschapsblad 2020, 8986 Waterschap Vechtstromen
 5. Beschikkingen | afhandeling

  Verleende watervergunning voor kabels, Vecht 97 in Nieuwerkerk aan den IJssel.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-08-2020 Waterschapsblad 2020, 8997 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 6. Beschikkingen | afhandeling

  Verleende Watervergunning voor het dempen van sloten, ter hoogte van Polderweg 6, 3634 AC Loenersloot - AGV - WN2020-005978

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-08-2020 Waterschapsblad 2020, 8998 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 7. Overige overheidsinformatie

  Rectificatie bekendmaking Ontwerp partiële herziening legger oppervlaktewaterlichamen Breda

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-08-2020 Waterschapsblad 2020, 8994 Waterschap Brabantse Delta
 8. Overige besluiten van algemene strekking

  Projectplan Waterwet “Aanpassen waterlopen nabij Soldatenwiel te Lith”

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-08-2020 Waterschapsblad 2020, 8996 Waterschap Aa en Maas
 9. Overige overheidsinformatie

  Melding voor het onttrekken van grondwater, Wijnstraat 61 in Rotterdam

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-08-2020 Waterschapsblad 2020, 7276 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 10. Overige overheidsinformatie

  Melding voor het onttrekken van grondwater, Vasteland 101 in Rotterdam

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-08-2020 Waterschapsblad 2020, 6941 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard