Toon filters

Maandag 15 juli 2019

Alle publicaties op maandag 15 juli 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 1226 publicaties

 1. Beschikkingen | afhandeling

  Z-19-054832 - Gemeente Stadskanaal – Aanvraag ingetrokken: omgevingsvergunning voor kappen van 50 beuken, Stationslaan 13 tm 33 in Stadskanaal

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2019 Gemeenteblad 2019, 174658 Stadskanaal
 2. Beschikkingen | afhandeling

  Wrakkenwet, Veenendaalkade tegeover huisnummer 290, Den Haag

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2019 Gemeenteblad 2019, 174815 's-Gravenhage
 3. Beschikkingen | aanvraag

  Wisseloordlaan 10 (verbouwen van een pand en het wijzigen van een ); 549669; 23-05-19; Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2019 Gemeenteblad 2019, 174822 Hilversum
 4. Beschikkingen | afhandeling

  Winkelsteegseweg 208: 18 augustus 2019, Winkelsteegseweg 208, Rommelmarkt - KOFFERBAKMARKT, Evenement - apv vergunning – Bijzondere wetten - Vergunning verleend

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2019 Gemeenteblad 2019, 174744 Nijmegen
 5. Beschikkingen | afhandeling

  Wijziging vergunning voor het aanleggen van een brug, Kralingseweg 177 in Rotterdam

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2019 Waterschapsblad 2019, 7697 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 6. Beschikkingen | afhandeling

  Wijziging vergunning steiger in de Rotte, Bergse Rechter Rottekade in Rotterdam.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2019 Waterschapsblad 2019, 7695 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 7. Overige besluiten van algemene strekking

  Wijziging Gemeenschappelijke Regeling AVRI 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2019 Gemeenteblad 2019, 175223 Buren
 8. Beschikkingen | aanvraag

  Wezup - Kalverstraat 1: voor het kappen van 2 eiken (aanvraag)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2019 Gemeenteblad 2019, 174170 Coevorden
 9. Wet

  Wet van 3 juli 2019, houdende implementatie van de richtlijn (EU) 2017/1371 van het Europees parlement en de Raad van 5 juli 2017 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (PbEU 2017, L 198)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2019 Staatsblad 2019, 257 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 10. Wet

  Wet van 3 juli 2019 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot intrekking van de verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2019 Staatsblad 2019, 241 Ministerie van Justitie en Veiligheid