Toon filters

Maandag 28 september 2020

Alle publicaties op maandag 28 september 2020 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 36 publicaties

 1. Overige besluiten van algemene strekking

  Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 september 2020, nr 1101713/1452317 tot vaststelling van het Openstellingsbesluit uitbreiding agrarisch natuurbeheer 2021 op grond van de Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Provinciaal blad 2020, 6813 Noord-Holland
 2. Overige besluiten van algemene strekking

  Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 15-9-2020 (PZH-2020-740658570, DOS-2018-0006951) tot vaststelling van de maatgevende hoogwaterstanden voor toetsing van regionale waterkeringen in het beheergebied van het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Provinciaal blad 2020, 6835 Zuid-Holland
 3. Overige besluiten van algemene strekking

  Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 15-9-2020 (PZH-2020-740658570, DOS-2018-0006951) tot vaststelling van de maatgevende hoogwaterstanden voor toetsing van regionale waterkeringen in het beheergebied van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Provinciaal blad 2020, 6834 Zuid-Holland
 4. Overige overheidsinformatie

  BUS, melding ontvangen, Middenweg 25, Aalsmeer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Provinciaal blad 2020, 6805 Noord-Holland
 5. Beschikkingen | afhandeling

  Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet natuurbescherming voor een locatie in Giethoorn

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Provinciaal blad 2020, 6806 Overijssel
 6. Beschikkingen | afhandeling

  Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Berkterondweg 6 in Ane

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Provinciaal blad 2020, 6822 Overijssel
 7. Beschikkingen | afhandeling

  Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Blikman Kikkertweg 6 in Lemelerveld

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Provinciaal blad 2020, 6798 Overijssel
 8. Beschikkingen | afhandeling

  Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Twentseweg 63 in Heino

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Provinciaal blad 2020, 6830 Overijssel
 9. Beschikkingen | afhandeling

  Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Hoofdstraat 55 in Albergen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Provinciaal blad 2020, 6800 Overijssel
 10. Beschikkingen | afhandeling

  Kennisgeving door Gedeputeerde Staten van Limburg Natura 2000 beheerplan 2021-2027 St. Pietersberg en Jekerdal

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Provinciaal blad 2020, 6816 Limburg