Toon filters

Woensdag 16 oktober 2019

Alle publicaties op woensdag 16 oktober 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 2 publicaties

 1. Beschikkingen | aanvraag

  Bekendmaking: De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht bekend dat zij een aanvraag ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen van O-I Netherlands B.V. voor het bouwen van een nieuwe elektrische ruimte en vervangende koeltoren.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Provinciaal blad 2019, 6862 Utrecht
 2. Beschikkingen | afhandeling

  Bekendmaking: De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht bekend dat een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is verleend aan Ecolab Production Netherlands B.V. voor het ombouwen van de granulatie.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Provinciaal blad 2019, 6876 Utrecht