Toon filters

Donderdag 18 juli 2019

Alle publicaties op donderdag 18 juli 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 5 publicaties

 1. Overige besluiten van algemene strekking

  Statuut gegevensbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2019 Provinciaal blad 2019, 5115 Utrecht
 2. Beschikkingen | aanvraag

  Provincie Utrecht Wbb bodemverontreiniging Journaalpad in IJsselstein; UT035300134

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2019 Provinciaal blad 2019, 5126 Utrecht
 3. Overige besluiten van algemene strekking

  Openstellingsbesluit agrarisch natuur- en waterbeheer 2020 provincie Utrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2019 Provinciaal blad 2019, 5165 Utrecht
 4. Beschikkingen | aanvraag

  Bekendmaking: De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht bekend dat zij een aanvraag ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen van Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein voor een interne verbouwing en het aanpassen van de gevels van gebouwen D6 en D7.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2019 Provinciaal blad 2019, 5143 Utrecht
 5. Beschikkingen | afhandeling

  Bekendmaking beoordeling van de melding vuurwerk ontbranding aan de Keulsekade in Utrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2019 Provinciaal blad 2019, 5125 Utrecht