Toon filters

Woensdag 17 juli 2019

Alle publicaties op woensdag 17 juli 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 9 publicaties

 1. Overig

  Terinzagelegging ontwerp Partiële herziening Omgevingsverordening voor vrijstelling vergunningplicht Wet natuurbescherming voor Natura 2000-herstelmaatregelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 39765 Overijssel
 2. Plannen | overig

  Terinzagelegging ontwerp Partiële herziening Omgevingsverordening voor vrijstelling vergunningplicht Wet natuurbescherming voor Natura 2000-herstelmaatregelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Provinciaal blad 2019, 5017 Overijssel
 3. Beschikkingen | afhandeling

  Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Almelosestraat 3 in Zenderen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Provinciaal blad 2019, 5116 Overijssel
 4. Beschikkingen | afhandeling

  Kennisgeving ontwerpbesluit op een aanvraag van een omgevingsvergunning voor de locatie Bedrijvenpark Twente 237 in Almelo

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Provinciaal blad 2019, 5072 Overijssel
 5. Beschikkingen | aanvraag

  Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Oostveenweg 24 in Enschede

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Provinciaal blad 2019, 5104 Overijssel
 6. Beschikkingen | afhandeling

  Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Kadeversterking Kampereiland tussen Ramspolbrug en gemaal 't Zwaantje bij Kampen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Provinciaal blad 2019, 5120 Overijssel
 7. Vergunningen

  Gecoördineerde vergunningen Natura 2000 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 39547 Overijssel
 8. Beschikkingen | afhandeling

  Gecoördineerde vergunningen Natura 2000 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Provinciaal blad 2019, 4988 Overijssel
 9. Beleidsregels

  Beleidsregel Natuur Overijssel 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Provinciaal blad 2019, 5102 Overijssel