Toon filters

Donderdag 21 maart 2019

Alle publicaties op donderdag 21 maart 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 20 publicaties

 1. Interne regelingen

  Besluit van de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van 13 maart 2019, kenmerk 1497787-188090-WJZ, houdende het verlenen van ondervolmacht aan de programmamanager van het Programma aanbesteden in het sociaal domein

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Staatscourant 2019, 15323 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Interne regelingen

  Besluit van de directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken, van 27 februari 2019, nr. IENW/BSK-2019/10295, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging (Ondermandaatbesluit directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Staatscourant 2019, 12654 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 3. Interne regelingen

  Besluit van de directeur-generaal Milieu en Internationaal, van 19 maart 2019, nr. IENW/BSK-2019/10294, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging (Ondermandaatbesluit directoraat-generaal Milieu en Internationaal)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Staatscourant 2019, 12653 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 4. Interne regelingen

  Besluit van de directeur-generaal Mobiliteit, van 24 januari 2019, nr. IENW/BSK-2019/10293, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging (Ondermandaatbesluit directoraat-generaal Mobiliteit)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Staatscourant 2019, 12652 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 5. Interne regelingen

  Besluit van de directeur-generaal Water en Bodem, van 28 februari 2019, nr. IENW/BSK-2019/10292, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging (Ondermandaatbesluit directoraat-generaal Water en Bodem)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Staatscourant 2019, 12651 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 6. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 11 maart 2019, nummer DCV/VR-Min-BuZa.2019.2621-8 tot aanwijzing van posten bevoegd tot het in ontvangst nemen van aanvragen voor reisdocumenten en identiteitskaarten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Staatscourant 2019, 15733 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 7. Vergunningen

  Besluiten van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming op grond van de Kernenergiewet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Staatscourant 2019, 15960 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 8. Ontheffingen

  Instelling tijdelijk gebied met beperkingen Twente ten behoeve van oefening Orange Bull II

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Staatscourant 2019, 15266 Ministerie van Defensie
 9. Benoemingen en ontslagen

  Instellingsbesluit onderzoekscommissie meldingsproces oud-defensiefotograaf

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Staatscourant 2019, 15268 Ministerie van Defensie
 10. Vergunningen

  Kennisgeving 380 kV-hoogspanningsverbinding Noord-West Nederland, betreft gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning gemeente Eemsmond, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Staatscourant 2019, 14895 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat