Toon filters

Maandag 14 oktober 2019

Alle publicaties op maandag 14 oktober 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 12 publicaties

 1. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat en van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 oktober 2019, nr. WJZ 19241962, tot instelling van de Taskforce infrastructuur klimaatakkoord industrie (Regeling Instelling Taskforce infrastructuur klimaatakkoord industrie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 56982 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 2. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 oktober 2019 tot wijziging en aanvulling van de Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet (Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet tweede tranche)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 56226 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 3 oktober 2019, kenmerk 1591128-196864, houdende de intrekking van het Instellingsbesluit Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 55560 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Interne regelingen

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 september 2019, nr. BPZ/19199242 tot instelling van de Raad van Advies herbezinning NVWA (Instellingsbesluit Raad van Advies herbezinning NVWA)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 56675 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 5. Interne regelingen

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 9 oktober 2019, nr. IENW/BSK-2019/204503, houdende instelling van de Commissie participatie en governance luchtvaart

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 56349 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 6. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 11 oktober 2019, nr. WJZ/ 19241996, houdende Benoeming en vergoeding van de leden van de Taskforce infrastructuur klimaatakkoord industrie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 56988 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 7. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 2019-2372635/IT2024550, houdende de verlenging van het verlenen van toestemming voor het afleveren van een geneesmiddel zonder handelsvergunning in Nederland vanwege een tekort van Benzathinebenzylpenicilline Sandoz 1.200.000 IE, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie (RVG 118694)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 56896 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Benoemingen en ontslagen

  Besluit van 30 september 2019, houdende herbenoeming van een lid van de Raad voor cultuur

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 55751 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. AMvB

  Besluit register onderwijsdeelnemers

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatsblad 2019, 316 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking

  Besluit Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 11 oktober 2019, kenmerk 2019-2374256/IT2026829, houdende het verlenen van toestemming voor het afleveren van een geneesmiddel zonder handelsvergunning in Nederland vanwege een tekort van Ikorel, nicorandil 10mg tablet (RVG 15221)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 56898 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport