Toon filters

Donderdag 20 juni 2019

Alle publicaties op donderdag 20 juni 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 15 publicaties

 1. Verdrag

  Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 en het Verdrag van 25 juni 2003, en zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014; Wenen, 1 juni 1993

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2019 Tractatenblad 2019, 92 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 2. Convenanten

  Samenwerkingsprotocol tussen de Dopingautoriteit en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2019 Staatscourant 2019, 33683 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 14 juni 2019, nr. IENW/BSK-2019/92488, tot wijziging van de Binnenvaartregeling in verband met de implementatie van het op 7 december 2018 aangenomen protocol 2018-II-10 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, de invoering van een nieuw model voor het pasje Schipper rondvaartboot van het Amsterdamse grachtentype en het herstel van een aantal omissies

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2019 Staatscourant 2019, 33286 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 4. Interne regelingen

  Oproep inzake aanvraag subsidie voor de opleidingskosten van groene buitengewoon opsporingsambtenaren 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2019 Staatscourant 2019, 34658 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 5. Overig

  Mededeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de aanmerking als Bopz-voorziening

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2019 Staatscourant 2019, 33872 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Overig

  Mededeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de aanmerking als Bopz-voorziening

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2019 Staatscourant 2019, 33873 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Koninklijke onderscheidingen

  Koninklijke onderscheidingen: Ministerie van Defensie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2019 Staatscourant 2019, 33768 Ministerie van Defensie
 8. Vergunningen

  Kennisgeving/bekendmaking aanvullende stikstofproductiefaciliteit Zuidbroek, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2019 Staatscourant 2019, 33884 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 9. Vergunningen

  Kennisgeving instemmingsbesluit op gewijzigd winningsplan Zuidwal, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2019 Staatscourant 2019, 35145 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 10. Vergunningen

  Besluiten van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming op grond van de Kernenergiewet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2019 Staatscourant 2019, 34696 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat