Toon filters

Maandag 28 september 2020

Alle publicaties op maandag 28 september 2020 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 15 publicaties

 1. Adviezen Raad van State

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie in verband met enkele aanpassingen betreffende de implementatie van richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatscourant 2020, 49721 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 2. Adviezen Raad van State

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet houdende wijziging van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid in verband met het verlengen van de geldingsduur van de voorzieningen in de artikelen 33 en 34 van die wet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatscourant 2020, 46159 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. AMvB

  Besluit ongewenste zeggenschap telecommunicatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatsblad 2020, 352 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 4. Interne regelingen

  Besluit van 31 augustus 2020, nr. 2020001703 tot instelling van het Adviescollege huis- en hobbydierenlijst (Besluit instelling Adviescollege huis- en hobbydierenlijst)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatscourant 2020, 49660 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 5. Benoemingen en ontslagen

  Besluit van 31 augustus 2020, nr. 2020001704, houdende benoeming en vergoeding van leden van het Adviescollege huis- en hobbydierenlijst

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatscourant 2020, 49757 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 6. Interne regelingen

  Besluit van de algemeen directeur van de Justitiële Informatiedienst van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 10 september 2020, nr. Alg. 6164, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de algemeen directeur ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit Justid 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatscourant 2020, 49766 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 7. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 september 2020 tot wijziging van het besluit tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Kinderopvang voor Kindercentra en Gastouderbureaus

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatscourant 2020, 45421 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 september 2020 tot wijziging van het besluit tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatscourant 2020, 45425 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 18 september 2020, kenmerk 1724907-208337-MEVA, houdende instemming met het Besluit psychiatrie van 11 maart 2020, het Besluit revalidatiegeneeskunde van 13 mei 2020 en het Besluit tot wijziging van diverse CGS besluiten van 10 juni 2020 van het College Geneeskundige Specialismen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatscourant 2020, 49684 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Interne regelingen

  Besluit van de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 september 2020, kenmerk 1745465-210229-OBP, houdende het verlenen van ondermandaat en ondervolmacht aan de directeur van de directie COVID-19

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatscourant 2020, 49799 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport