Toon filters

Vrijdag 19 juli 2019

Alle publicaties op vrijdag 19 juli 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 10 publicaties

 1. Besluiten van algemene strekking

  Vennootschapsbelasting. Belastingplicht overheidsondernemingen. Onderwijsvrijstelling. Objectvrijstellingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 39948 Ministerie van Financiën
 2. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 juli 2019, kenmerk 1548796-192703-MEVA, houdende wijziging van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II in verband met het wijzigen van de wijze waarop het beschikbare bedrag wordt verdeeld

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 40230 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 juli 2019, nr. WJZ/19160547, tot wijziging van de Regeling NVWA-tarieven in verband met verlaging van het tarief voor controlekosten in het kader van het Nationaal Plan Residuen Vlees

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 40086 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 4. Besluiten van algemene strekking

  Rectificatie: Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 juli 2019, nr. 2019-0000100495, tot wijziging van de Regeling Wfsv in verband met aanpassing van de premiedifferentiatie voor werknemersverzekeringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 38919 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking

  Rectificatie: Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Financiën van 22 februari 2018, nr. MinBuZa-2018.1070, tot aanwijzing van de heer Ibrahim ALI-ABDULLAH als persoon jegens wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2018, 11630 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 6. Besluiten van algemene strekking

  Competentieregeling (tussen)houdsters en dienstverleningslichamen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 39950 Ministerie van Financiën
 7. Besluiten van algemene strekking

  Collectieve uitspraak op bezwaar aanslagen inkomstenbelasting, Ministerie van Financiën

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 40085 Ministerie van Financiën
 8. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 11 juli 2019, kenmerk 1553192-193083-PZO, houdende wijziging van het Besluit vaststelling beleidskader inzake subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties 2019–2022 in verband met enkele aanpassingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 40257 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 10 juli 2019, kenmerk 2019-2319291/IT2013828, houdende de verlenging van het verlenen van toestemming voor het afleveren van een geneesmiddel zonder handelsvergunning in Nederland vanwege een tekort van VariQuin 200 IE, oplossing voor injectie (RVG 16948)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 40239 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 10 juli 2019, kenmerk 2019-2319264/IT2023529, houdende de verlenging van het verlenen van toestemming voor het afleveren van een geneesmiddel zonder handelsvergunning in Nederland vanwege een tekort van Thiamini hydrochloridum 100mg/ml, oplossing voor injectie (RVG 51924)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 40236 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport