Toon filters

Woensdag 17 juli 2019

Alle publicaties op woensdag 17 juli 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 15 publicaties

 1. Besluiten van algemene strekking

  Wijziging instellingsbesluit commissie incompatibiliteiten HvK

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 39778 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 juli 2019, nr. WJZ/ 19175891, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met een wijziging van de subsidiemodule Borgstelling MKB-landbouwkredieten en ophoging van het subsidieplafond van de subsidiemodule Energie-efficiëntie glastuinbouw

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 40124 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 3. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 juli 2019, nr. WJZ/ 19151628, tot instelling van het Adviescollege stikstofproblematiek (Regeling instelling Adviescollege stikstofproblematiek)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 40120 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 4. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 8 juli 2019, kenmerk 2643916, tot tijdelijke wijziging van de Regeling toetsing geweldsbeheersing politie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 39302 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 5. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 juli 2019, nr. 2641601, houdende instelling van de Commissie evaluatie Wet veiligheidsregio’s (Instellingsregeling Commissie evaluatie Wet veiligheidsregio’s)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 38951 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Vergunningen

  Ontwerpbeschikking Baggermaatschappij Boskalis B.V., Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 39034 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 7. Vergunningen

  Kennisgeving besluit omgevingsvergunning inrichting Middenmeer 1, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 38994 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 8. Pensioenen

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 39246 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, van 6 juni 2019, nr. 5354540/5, houdende wijziging van het Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tot intrekking van toezichtkaders onder vaststelling van beleidsregels houdende Onderzoekskaders 2017 (Stcrt. 2017, 38522)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 38026 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Benoemingen en ontslagen

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 juli 2019, nr. 19167507, houdende benoeming en vergoeding van leden van het Adviescollege stikstofproblematiek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 40121 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit