Toon filters

Woensdag 17 juli 2019

Alle publicaties op woensdag 17 juli 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 3 publicaties

 1. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 juli 2019, nr. WJZ/ 19175891, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met een wijziging van de subsidiemodule Borgstelling MKB-landbouwkredieten en ophoging van het subsidieplafond van de subsidiemodule Energie-efficiëntie glastuinbouw

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 40124 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 2. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 juli 2019, nr. WJZ/ 19151628, tot instelling van het Adviescollege stikstofproblematiek (Regeling instelling Adviescollege stikstofproblematiek)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 40120 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 3. Benoemingen en ontslagen

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 juli 2019, nr. 19167507, houdende benoeming en vergoeding van leden van het Adviescollege stikstofproblematiek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 40121 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit