Toon filters

Donderdag 21 maart 2019

Alle publicaties op donderdag 21 maart 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 8 publicaties

 1. Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen

  Benoeming vereffenaar nalatenschap G.C.M. Mollen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Staatscourant 2019, 16258 Advocaten (cluster)
 2. Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen

  Benoeming vereffenaar nalatenschap Willem Brandt

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Staatscourant 2019, 16255 overig
 3. Convenanten

  Convenant inzake de samenwerking tussen de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Staatscourant 2019, 15393 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 4. Vergunningen

  Kennisgeving beschikking verleende omgevingsvergunning Legerplaats Harskamp (33C10) Otterloseweg 5 te Harskamp, Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Staatscourant 2019, 15135 Inspectie Leefomgeving en Transport
 5. Vergunningen

  Kennisgeving melding Kantoren Complex Maasland, Coldenhovelaan 1, Maasland (gemeente Midden Delfland), Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Staatscourant 2019, 14368 Inspectie Leefomgeving en Transport
 6. Vergunningen

  Mededeling in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Staatscourant 2019, 15604 Rijkswaterstaat
 7. Gerechtelijke aankondigingen | Ontbinding huwelijk of Scheiding van tafel en bed

  Ontbindingen huwelijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Staatscourant 2019, 16402 Advocaten (cluster)
 8. Registermutaties | Register beroepsbeoefenaren individuele gezondheidszorg

  Register beroepsbeoefenaren individuele gezondheidzorg (BIG-register)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Staatscourant 2019, 15353 Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)