Toon filters

Dinsdag 10 december 2019

Alle publicaties op dinsdag 10 december 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 1 spoedpublicatie

 1. Onteigeningen

  Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Heerhugowaard voor de uitvoering van het bestemmingsplan Reconstructie Middenweg–Zuid van de gemeente Heerhugowaard

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2019 Staatscourant 2019, 66884 Rijkswaterstaat

Totaal 15 publicaties

 1. Liquidaties

  Rogier Beheer B.V. in liquidatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2019 Staatscourant 2019, 68100 overig
 2. Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen

  Oproeping schuldeisers nalatenschap G.B. Reiding

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2019 Staatscourant 2019, 68204 overig
 3. Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen

  Opheffing vereffening nalatenschap Helena Joanna Wilhelmina Maria Geerlings

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2019 Staatscourant 2019, 68143 overig
 4. Gerechtelijke aankondigingen | Ontbinding huwelijk of Scheiding van tafel en bed

  Ontbindingen huwelijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2019 Staatscourant 2019, 68219 Advocaten (cluster)
 5. Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen

  Nederlegging rekening en verantwoording en uitdelingslijst nalatenschap Maximiliaan Thomas Hendrik van Brest

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2019 Staatscourant 2019, 68145 Advocaten (cluster)
 6. Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen

  Einde surseance Floresteca B.V.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2019 Staatscourant 2019, 68194 overig
 7. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 6 december 2019, nummer WBV 2019/21, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2019 Staatscourant 2019, 66564 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 8. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 25 november 2019 nr. BOACAT2019/061, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij EBS Public Transportation BV

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2019 Staatscourant 2019, 66953 Dienst Justis
 9. Interne regelingen

  Besluit van de Inspecteur-generaal der Mijnen van 2 december 2019, houdende verlening van mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging voor het Staatstoezicht op de Mijnen (Besluit mandaat, ondermandaat, volmacht en machtiging SodM 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2019 Staatscourant 2019, 67172 overig
 10. Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen

  Benoeming vereffenaar nalatenschap Emila Elizabeth Boucher

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2019 Staatscourant 2019, 68111 overig