Toon filters

Maandag 28 september 2020

Alle publicaties op maandag 28 september 2020 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 8 publicaties

 1. Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen

  Benoeming vereffenaar nalatenschap Nora Petiet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatscourant 2020, 50676 overig
 2. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 12 september 2020, nummer WBV 2020/20, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatscourant 2020, 48510 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 3. Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen

  Grensoverschrijdende juridische fusie tussen Ennis Paint U.K. Holding Company Limited en Ennis Paint B.V.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatscourant 2020, 50924 overig
 4. Overig

  Inreisverboden vreemdelingen, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatscourant 2020, 50728 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 5. Vergunningen

  Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning Luitenant-Generaal Bestkazerne, Vredepeel, Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatscourant 2020, 49744 Inspectie Leefomgeving en Transport
 6. Ongewenstverklaring vreemdelingen

  Ongewenstverklaringen vreemdelingen, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatscourant 2020, 50721 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 7. Gerechtelijke aankondigingen | Ontbinding huwelijk of Scheiding van tafel en bed

  Ontbindingen huwelijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatscourant 2020, 50700 Advocaten (cluster)
 8. Overig

  Oprichtingen en Statutenwijzigingen in Bonaire Caribisch Nederland augustus 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatscourant 2020, 49707 overig