Toon filters

Woensdag 19 juni 2019

Alle publicaties op woensdag 19 juni 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 9 publicaties

 1. Beschikkingen | afhandeling

  Vertrokken naar onbekende bestemming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Gemeenteblad 2019, 150431 Waadhoeke
 2. Overige besluiten van algemene strekking

  Verleende verklaring van geen bezwaar, Ultramarathon Elfstedentocht, 30 en 31 mei 2020, Stichting Elfsteden Ultraloop

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Gemeenteblad 2019, 148628 Waadhoeke
 3. Beschikkingen | afhandeling

  Verleende ontheffing schenktijden en ontheffing geluidsvoorschriften, Open tennistoernooi, 21 juni, Franeker

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Gemeenteblad 2019, 148701 Waadhoeke
 4. Beschikkingen | afhandeling

  Verleende evenementvergunning en ontheffing geluidsvoorschriften/artikel 35 Drank- en Horecawet, Dorpsfeest , 20 juni tot en met 23 juni 2019, het sportterrein aan de Brits te Oosterbierum

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Gemeenteblad 2019, 148714 Waadhoeke
 5. Beschikkingen | afhandeling

  Verleende evenementvergunning en ontheffing geluidsvoorschriften/art. 35 Drank- en Horecawet, Kermis Berltsum, 21 tot en met 23 juni 2019, Kwekerijleane 2A te Berltsum

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Gemeenteblad 2019, 148641 Waadhoeke
 6. Ruimtelijke plannen

  Vaststelling bestemmingsplan “Minnertsga –Hermanawei 70 ”, gemeente Waadhoeke

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Staatscourant 2019, 34566 Waadhoeke
 7. Plannen | ruimtelijk

  Vaststelling bestemmingsplan “Minnertsga –Hermanawei 70 ”, gemeente Waadhoeke

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Gemeenteblad 2019, 150883 Waadhoeke
 8. Beschikkingen | aanvraag

  Ontwerp-omgevingsvergunning, brandveilig in gebruik nemen van OBS “De Romte”, de Skoallânswei 2, Dronryp (uitgebreide procedure)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Gemeenteblad 2019, 150889 Waadhoeke
 9. Beschikkingen | afhandeling

  Kennisgeving verlenging beslistermijn, het veranderen van de boerderij, Tsjerkebuorren 16, 8843 KE Spannum

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Gemeenteblad 2019, 150399 Waadhoeke