Toon filters

Vrijdag 19 juli 2019

Alle publicaties op vrijdag 19 juli 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 14 publicaties

 1. Beschikkingen | afhandeling

  Provincie Utrecht, WABO, bekendmaking ontwerpbesluit wijzigingsvergunning van Eneco Bio, Hydro en Solar B.V. gelegen aan de Atoomweg 7-9 in Utrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Provinciaal blad 2019, 5174 Utrecht
 2. Beschikkingen | afhandeling

  Provincie Utrecht – Beschikking in het kader van de Wet natuurbescherming – Hoofdstuk 4, Houtopstanden – Westelijke ontsluiting Amersfoort

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Provinciaal blad 2019, 5171 Utrecht
 3. Beschikkingen | afhandeling

  Provincie Utrecht – Beschikking in het kader van de Verordening Natuur en Landschap – Paragraaf 5.3 – Ringdijk 1 Wilnis

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Provinciaal blad 2019, 5172 Utrecht
 4. Beschikkingen | afhandeling

  Bekendmaking: De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht bekend dat een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is verleend aan Stichting Antonie van Leeuwenhoek-terrein voor het tijdelijk plaatsen van een koelcontainer tussen de gebouwen SR en H.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Provinciaal blad 2019, 5175 Utrecht
 5. Beschikkingen | afhandeling

  Afgehandelde omgevingsvergunning, MER-beoordeling van voorgenomen bedrijfsactiviteiten, Mesonweg 11 te Utrecht, HZ_WABO-19-16577

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Gemeenteblad 2019, 180034 Utrecht
 6. Beschikkingen | afhandeling

  Afgehandelde omgevingsvergunning, het plaatsen van zonnepanelen aan de gevels van een kantoorgebouw, Tennesseedreef 17 te Utrecht, HZ_WABO-19-21072

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Gemeenteblad 2019, 180785 Utrecht
 7. Beschikkingen | afhandeling

  Afgehandelde omgevingsvergunning, het plaatsen van twee dakkapellen op een woning, Lofoten 82 te Utrecht, HZ_WABO-19-20006

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Gemeenteblad 2019, 180744 Utrecht
 8. Beschikkingen | afhandeling

  Afgehandelde omgevingsvergunning, het kappen van 52 bomen en het planten van 67 bomen, Carnegiedreef te Utrecht, HZ_WABO-19-12126

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Gemeenteblad 2019, 180294 Utrecht
 9. Beschikkingen | afhandeling

  Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van koelinstallaties (condensoren) met geluiddempende omkasting op het dak van een winkel, Damstraat 58 te Utrecht, HZ_WABO-19-09842

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Gemeenteblad 2019, 180683 Utrecht
 10. Beschikkingen | afhandeling

  Afgehandelde omgevingsvergunning, het bouwen van een dakopbouw op een woning, Narcisstraat 41 te Utrecht, HZ_WABO-19-20015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Gemeenteblad 2019, 180763 Utrecht