Toon filters

Donderdag 18 juli 2019

Alle publicaties op donderdag 18 juli 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 2 spoedpublicaties

 1. Overige besluiten van algemene strekking

  Verbod op onttrekken van water uit oppervlaktewater in gebieden waar geen wateraanvoermogelijkheden zijn

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Waterschapsblad 2019, 7916 Waterschap Vechtstromen
 2. Overige besluiten van algemene strekking

  Verlening subsidie in het kader van de Subsidieregeling MBO-Agenda 2019-2023, gemeente Amsterdam

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2019 Gemeenteblad 2019, 181520 Amsterdam

Totaal 1865 publicaties

 1. Beschikkingen | aanvraag

  Zwanenveld 2307 te Nijmegen: vervangen van de leitjes op het dak - meldingen - Melding ontvangen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2019 Gemeenteblad 2019, 178385 Nijmegen
 2. Beschikkingen | aanvraag

  Zon en Maanstraat 21 (plaatsen 2 airco units op dak); 548651; 20-05-19; Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2019 Gemeenteblad 2019, 178764 Hilversum
 3. Verkeersbesluiten

  Zoetermeer - uitbreiding maximum snelheid 30 km/h - Van der Hagenstraat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2019 Staatscourant 2019, 41064 Zoetermeer
 4. Verkeersbesluiten

  Zoetermeer - parkeerverbodszone - Gonzagaruimte

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2019 Staatscourant 2019, 41075 Zoetermeer
 5. Verkeersbesluiten

  Zoetermeer - instellen parkeerschijfzones - Paul Scholtenrode

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2019 Staatscourant 2019, 41071 Zoetermeer
 6. Verkeersbesluiten

  Zoetermeer - gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - bij Pontilijn 28

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2019 Staatscourant 2019, 41059 Zoetermeer
 7. Convenanten

  Zakelijke inhoud convenanten grootschalige proeftuinen met een aardgasvrije wijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2019 Staatscourant 2019, 39671 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Beschikkingen | aanvraag

  Wilgenhoekweg 15 in Serooskerke, aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van folie op de gevel

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2019 Gemeenteblad 2019, 179171 Veere
 9. Wet

  Wijzigingswet financiële markten 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2019 Staatsblad 2019, 265 Ministerie van Financiën
 10. Ruimtelijke plannen

  Wijzigingsplan Herverdeling geluidsverkaveling Honderdland fase 2

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2019 Staatscourant 2019, 40507 Westland