Toon filters

Maandag 14 oktober 2019

Alle publicaties op maandag 14 oktober 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 5 publicaties

 1. Overige besluiten van algemene strekking

  Wijziging subsidieplafond 2019 paragrafen 6.29 en 7.2

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Provinciaal blad 2019, 6799 Overijssel
 2. Beschikkingen | aanvraag

  Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Rijnlandstraat 5 in Zwolle

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Provinciaal blad 2019, 6816 Overijssel
 3. Beschikkingen | afhandeling

  Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering voor de locatie Eschstraat 4 in Oldenzaal

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Provinciaal blad 2019, 6815 Overijssel
 4. Beschikkingen | afhandeling

  Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet Natuurbescherming houtopstanden voor de locatie met kadastraal perceelnummer TBG02 L 5148

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Provinciaal blad 2019, 6795 Overijssel
 5. Overige besluiten van algemene strekking

  Instellingsbesluit gezamenlijke adviescommissie bezwaarschriften concessie IJssel-Vecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Provinciaal blad 2019, 6821 Overijssel