Toon filters

Donderdag 21 maart 2019

Alle publicaties op donderdag 21 maart 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 4 publicaties

 1. Overige besluiten van algemene strekking

  Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 maart 2019, nr. 13, tot vaststelling van het subsidieplafond op grond van de Uitvoeringsregeling eenmalige bijdrage verduurzaming culturele instellingen Noord-Holland 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Provinciaal blad 2019, 2105 Noord-Holland
 2. Overige besluiten van algemene strekking

  Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 12 maart 2019, nr. 13, tot vaststelling van het subsidieplafond voor 2019 op grond van de Uitvoeringsregeling subsidie bovenlokale culturele evenementen Noord-Holland 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Provinciaal blad 2019, 2108 Noord-Holland
 3. Verordeningen

  Reglement voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Provinciaal blad 2019, 2099 Noord-Holland
 4. Overige besluiten van algemene strekking

  Uitvoeringsregeling subsidie bovenlokale culturele evenementen Noord-Holland 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Provinciaal blad 2019, 2103 Noord-Holland