Toon filters

Dinsdag 12 november 2019

Alle publicaties op dinsdag 12 november 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 2 publicaties

 1. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 november 2019, kenmerk 1578943-194965-WJZ, houdende wijziging van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp en de Regeling sectorale bezoldigingsnorm topfunctionarissen zorgverzekeraars in verband met de indexering van de bezoldigingsmaxima voor het jaar 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2019 Staatscourant 2019, 61272 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Benoemingen en ontslagen

  Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 november 2019, kenmerk 1543645-192277-DMO, houdende ontslag van een lid van de Adviescommissie participatie en emancipatie Sinti en Roma

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2019 Staatscourant 2019, 61229 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport