Toon filters

Maandag 22 juli 2019

Alle publicaties op maandag 22 juli 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 5 publicaties

 1. Overig

  Mededeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de aanmerking als psychiatrisch ziekenhuis (Wet bopz)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2019 Staatscourant 2019, 40262 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Koninklijke onderscheidingen

  Koninklijke onderscheidingen: Ministerie van VWS/Medische Zorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2019 Staatscourant 2019, 40485 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Koninklijke onderscheidingen

  Koninklijke onderscheidingen: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2019 Staatscourant 2019, 40492 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister voor Medische Zorg van 12 juli 2019, kenmerk 1549941-186757-MEVA, houdende de gedeeltelijke instemming met het besluit van de Algemene Vergadering van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst van 6 december 2018, houdende een wijziging van de Regeling specialismen en profielen van de geneeskunst van de KNMG van 15 december 2011

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2019 Staatscourant 2019, 40462 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Besluiten van algemene strekking

  (Subsidieregeling PrEP)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2019 Staatscourant 2019, 40260 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport