Toon filters

Maandag 15 juli 2019

Alle publicaties op maandag 15 juli 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 6 publicaties

 1. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 juli 2019, 2019-0000082815, tot aanwijzing van Lloyd's Register Nederland B.V. als conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake accreditatienorm ISO/IEC 17021-1:2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2019 Staatscourant 2019, 38892 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 juli 2019, nr. 2019-0000100495, tot wijziging van de Regeling Wfsv in verband met aanpassing van de premiedifferentiatie voor werknemersverzekeringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2019 Staatscourant 2019, 38919 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen

  Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen; Onderhoud en reiniging in scheepvaart, industrie en milieu en aanverwante activiteiten, Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Orsima 2019/2023

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2019 Staatscourant 2019, 39698 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen

  Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen; Private aanvulling WW en WGA - Sector Bouw, sector 3 - No. 05 2019/2022

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2019 Staatscourant 2019, 39681 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen

  Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen; Recreatie 2019/2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2019 Staatscourant 2019, 39713 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen

  Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen; Reisbranche 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2019 Staatscourant 2019, 39724 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid