Toon filters

Woensdag 19 juni 2019

Alle publicaties op woensdag 19 juni 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 6 publicaties

 1. Wet

  Wet arbeidsmarkt in balans

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Staatsblad 2019, 219 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen

  Verzoek tot verlenging algemeen verbindendverklaring van cao-bepalingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Staatscourant 2019, 34559 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 juni 2019, 2019-0000082634, tot wijziging van de Tijdelijke regeling tegemoetkoming Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met het in aanmerking nemen van de eenmalige tegemoetkoming als loon voor het Wet WIA-dagloon

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Staatscourant 2019, 33524 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juni 2019, 2019-0000071910, tot aanwijzing van Lloyd's Register Nederland B.V. als NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake accreditatienorm ISO/IEC 17020:2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Staatscourant 2019, 33277 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juni 2019, 2019-0000071174, tot aanwijzing van Lloyd's Register Nederland B.V. als certificerende instelling voor het werkveld containers

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Staatscourant 2019, 33283 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Overig

  Bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 juni 2019, 2019-0000082575, tot bekendmaking toevoegen certificaat ehbo kinderopvang van 21 augustus 2017 in verband met de aanwijzing van geregistreerde certificaten voor de kinderopvang inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat (Stcrt. 2017, 49283) vanwege de toevoeging van geregistreerde certificaten inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Staatscourant 2019, 33509 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid