Toon filters

Donderdag 18 juli 2019

Alle publicaties op donderdag 18 juli 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 4 publicaties

 1. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 10 juli 2019, nr. VO /1436725, houdende regels voor de voorzieningenplanning bij scholen, de startbekostiging en aanvullende bekostiging nieuwe school in het voortgezet onderwijs in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Regeling voorzieningenplanning vo BES 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2019 Staatscourant 2019, 39813 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 juli 2019, nr. MBO/9154565, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling WEB 2007 in verband met de vaststelling van de vaste voet en de prijs per leerling voorbereidend beroepsonderwijs voor de jaren 2019 en 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2019 Staatscourant 2019, 39714 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 juli 2019, nr. MBO/8408273, houdende wijziging van de Regeling aanvullende eisen toelating middelbaar beroepsonderwijs in verband met de toevoeging van crebo 25469

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2019 Staatscourant 2019, 39763 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 8 juli 2019, nr. MBO/5897553, houdende regels voor het verstrekken van subsidie ten behoeve van het organiseren van nationale vakwedstrijden in het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs alsmede het voorbereiden op en deelname aan internationale vakwedstrijden in het beroepsonderwijs (Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2019 Staatscourant 2019, 39709 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap