Toon filters

Dinsdag 7 juli 2020

Alle publicaties op dinsdag 7 juli 2020 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 1 spoedpublicatie

 1. Overig

  Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007; kennisgeving inzake correctie generieke invoergegevens, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-07-2020 Staatscourant 2020, 35993 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Totaal 2 publicaties

 1. Overig

  Vaststelling van de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting en van de maatregelen die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-07-2020 Staatscourant 2020, 35649 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 2. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 29 juni 2020, nr. IENW/BSK-2020/117591, met betrekking tot een algemeen verbindend verklaring van een overeenkomst over een afvalbeheerbijdrage, tot intrekking van de Regeling verzoek afvalbeheersbijdragen en tot wijziging van enkele regelingen ter implementatie van Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (PbEU 2018, L 150) (Regeling verzoek algemeen verbindend verklaring overeenkomst afvalbeheerbijdrage)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-07-2020 Staatscourant 2020, 34945 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat