Toon filters

Donderdag 20 juni 2019

Alle publicaties op donderdag 20 juni 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 4 publicaties

 1. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 14 juni 2019, nr. IENW/BSK-2019/92488, tot wijziging van de Binnenvaartregeling in verband met de implementatie van het op 7 december 2018 aangenomen protocol 2018-II-10 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, de invoering van een nieuw model voor het pasje Schipper rondvaartboot van het Amsterdamse grachtentype en het herstel van een aantal omissies

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2019 Staatscourant 2019, 33286 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 2. Vergunningen

  Besluiten van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming op grond van de Kernenergiewet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2019 Staatscourant 2019, 34696 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 3. Besluiten van algemene strekking

  Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 16 juni 2019, nr. IENW/BSK-2019/121775, houdende vaststelling van de eerste wijziging van het Landelijk afvalbeheerplan 2017–2029 (LAP 3)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2019 Staatscourant 2019, 31451 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 4. Klein Koninklijk Besluit

  Besluit van 4 juni 2019 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 6.8 van de Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming (Stb. 2018, 247) en van de resterende onderdelen van het Besluit van 5 juli 2018, tot wijziging van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (nieuw artikel 2.13a, enkele vereenvoudigingen en reparaties) (Stb. 2018, 236)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2019 Staatsblad 2019, 220 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat