Toon filters

Maandag 28 september 2020

Alle publicaties op maandag 28 september 2020 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 4 publicaties

 1. Adviezen Raad van State

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie in verband met enkele aanpassingen betreffende de implementatie van richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatscourant 2020, 49721 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 2. AMvB

  Besluit ongewenste zeggenschap telecommunicatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatsblad 2020, 352 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 3. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 17 september 2020, nr. WJZ/ 20216274, houdende voorschriften met betrekking tot de melding van het voornemen overwegende zeggenschap in een telecommunicatiepartij te verkrijgen (Regeling melding Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatscourant 2020, 48965 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 4. Besluiten van algemene strekking

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 25 september 2020, nr. WJZ/ 20159707, tot wijziging van de Regeling verdeling op afroep

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2020 Staatscourant 2020, 50735 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat