Toon filters

Dinsdag 17 september 2019

Alle publicaties op dinsdag 17 september 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 1 publicatie

  1. Besluiten van algemene strekking

    Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 12 september 2019, nummer WBV 2019/14, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

    Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
    17-09-2019 Staatscourant 2019, 51565 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)