Toon filters

Donderdag 14 november 2019

Alle publicaties op donderdag 14 november 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 337 publicaties

 1. Verkeersbesluiten

  - gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Aldendrielpad 16

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2019 Staatscourant 2019, 62881 Rotterdam
 2. Oproepingen | Belanghebbenden

  [De griffier van de rechtbank roept op:

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2019 Staatscourant 2019, 62723 Rechtbank Den Haag
 3. Oproepingen | Deurwaardersexploten

  AANKONDIGING

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2019 Staatscourant 2019, 62765 Belastingdienst
 4. Vergunningen

  Aanvraag vergunning voorgenomen concentratie Stichting Omring, Stichting Vrijwaard en Stichting Hulp Thuis Vrijwaard, Autoriteit Consument en Markt

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2019 Staatscourant 2019, 62594 Autoriteit Consument en Markt
 5. Adviezen Raad van State

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Schepelingenbesluit en het Besluit aanwijzing verdragen Wet havenstaatcontrole vanwege de uitvoering van het van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152) en van Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (EFT) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007 (PbEU 2016, L 25) en tot wijziging het Besluit zeevarenden vanwege enkele correcties inzake de uitvoering van het STCW F-verdrag

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2019 Staatscourant 2019, 62348 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 6. Adviezen Raad van State

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2019 Staatscourant 2019, 61943 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 7. Adviezen Raad van State

  Advies Raad van State inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federatieve Republiek Brazilië; Brasilia, 8 juli 2019 (Trb. 2019, 124)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2019 Staatscourant 2019, 62600 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 8. Adviezen Raad van State

  Advies Raad van State inzake Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden; Santo Domingo, 13 mei 2019 (Trb. 2019, 114)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2019 Staatscourant 2019, 62592 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 9. Vergunningen

  Bekendmaking allonge anterieure overeenkomst met OREZ B.V. inzake gebiedsontwikkeling Recreatieoord Enkhuizer Zand

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2019 Staatscourant 2019, 62731 Enkhuizen
 10. Overig

  Bekendmaking gewijzigd vastgesteld facetbestemmingsplan Deregulering, Echt-Susteren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2019 Staatscourant 2019, 62761 Echt-Susteren