Toon filters

Vrijdag 24 mei 2019

Alle publicaties op vrijdag 24 mei 2019 die aan de door u gekozen filters voldoen.

Totaal 5 spoedpublicaties

 1. Overige besluiten van algemene strekking

  Aanwijzing veiligheidsrisicogebied ex artikel 2:38 van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009 juncto artikel 151b van de Gemeentewet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-05-2019 Gemeenteblad 2019, 131452 Gouda
 2. Overige besluiten van algemene strekking

  AANWIJZINGSBESLUIT BELASTINGAMBTENAREN 2019, Hilversum

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-05-2019 Gemeenteblad 2019, 130179 Hilversum
 3. Overige besluiten van algemene strekking

  DEFINITIEF PLAATSINGSPLAN GEWIJZIGDE LOCATIES ONDERGRONDSE RESTAFVALCONTAINERS MOERWIJK NOORD II (BUURT 38), ESCAMP, DEN HAAG

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-05-2019 Gemeenteblad 2019, 131323 's-Gravenhage
 4. Verordeningen

  Huisvestingsverordening regio Utrecht 2019, gemeente Utrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-05-2019 Gemeenteblad 2019, 131486 Utrecht
 5. Overige besluiten van algemene strekking

  VRIJGAVE VOOR INSPRAAK ONTWERP PLAATSINGSPLAN GEWIJZIGDE LOCATIES ONDERGRONDSE RESTAFVALCONTAINERS DUINDORP VI (BUURT 100), SCHEVENINGEN, DEN HAAG

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-05-2019 Gemeenteblad 2019, 131321 's-Gravenhage

Totaal 998 publicaties

 1. Beschikkingen | afhandeling

  1940884 Activiteitenbesluit Wm stellen van maatwerkvoorschriften

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-05-2019 Gemeenteblad 2019, 127796 Roosendaal
 2. Beschikkingen | afhandeling

  2018av0705 Verleende vergunning voor een Wijziging bedrijfsvoering

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-05-2019 Gemeenteblad 2019, 127790 Roosendaal
 3. Beschikkingen | afhandeling

  2019av0231 Verleende vergunning voor een Afwijking sluitingsuur

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-05-2019 Gemeenteblad 2019, 127803 Roosendaal
 4. Beschikkingen | afhandeling

  2019av0238 Verleende vergunning voor een Standplaats

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-05-2019 Gemeenteblad 2019, 127830 Roosendaal
 5. Beschikkingen | afhandeling

  2019av0282 Verleende vrijstelling voor een Horecaexploitatievergunning

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-05-2019 Gemeenteblad 2019, 127787 Roosendaal
 6. Beschikkingen | afhandeling

  2019av0305 Verleende vergunning voor een Uitweg melding

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-05-2019 Gemeenteblad 2019, 127813 Roosendaal
 7. Beschikkingen | afhandeling

  2019av0306 Verleende vergunning voor een Uitweg melding

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-05-2019 Gemeenteblad 2019, 127820 Roosendaal
 8. Beschikkingen | afhandeling

  2019av0330 Verleende vergunning voor een Uitweg melding

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-05-2019 Gemeenteblad 2019, 127822 Roosendaal
 9. Beschikkingen | afhandeling

  2019av0331 Verleende vergunning voor een Voorwerpen op de openbare weg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-05-2019 Gemeenteblad 2019, 127825 Roosendaal
 10. Beschikkingen | aanvraag

  2019av0332 Ingediende aanvraag voor een artikel 35 drank en horeca

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-05-2019 Gemeenteblad 2019, 127783 Roosendaal